Forespørsel om dåp

Velkommen til dåp på Hitra

Det skjer et under i kirken
større enn verden vet
Barnet får del i Guds rike
svøpti hans kjærlighet.
(Fra salmen "Del skjer el under i verden" Gerd Grønvold Saue S97 93)

Gjennom dåp i våre kirker blir en både et Guds barn og medlem i Den norske kirke.
Dersom du ønsker å døpe barnet dltt, så send forespørsel om dåp via våre hjemmesider. Skulle du ha behov for å snakke med oss direkte, så holder Hitra kirkekontor til i 2. etasje på Rådhuset i Fillan. Kontakt oss på telefon: 72 44 17 25, eller kontakt oss på e-post. Det er mulig å ha barnedåp på Hitra selv om ikke foreldrene er bosatt her. Dåpen må da meldes til den menigheten du er bosatt. Meld inn dåpen digitalt vi våre hjemmesider "forespørsel dåp".

Når du skal melde dåp er det lurt å ha følgende opplysninger klare:

  • hvor dåpen skal finne sted, samt ønske om dato (listen for mulige datoer i din kirke ligger inne når du sender forespørsel om dåp digitalt) 
  • navn, fødselsdato og personnummer til den som skal døpes
  • navn, adresse og telefonnummer til dåpsbamets foreldre
  • navn på faddere (kan meldes inn i ettertid)
  • Har du ikke bostedsadresse Hitra, så må din lokale menighet der du bor kontaktes for dåpssamtale
  • Husk å sende inn fødselsattest snarest til din menighet

Det er vanlig at presten tar kontakt for en samtale om dåpen en uke eller to før dåpen flnner sted.

Faddere
Fadderne er vitner om at barnet er døpt. Fadderens oppgave videre er å be for barnet og å hjelpe til med å gi barnet opplæring i den kristne tro. Det kan være opp til 6 faddere, minst 2 av dem må være tilstede under dåpen. Fadderne må enten være medlemmer av Den norske kirke eller et kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp. Nedre aldersgrense for faddere er 15 år.

Merk at det er begrenset antall dåp pr gudstjeneste, så du må avtale tid
med kirkekontoret. Les mer om dåp på www.kirken.no.