Forespørsel om dåp

Velkommen til dåp på Hitra

Det skjer et under i kirken
større enn verden vet
Barnet får del i Guds rike
svøpt i hans kjærlighet.

(Fra salmen "Det skjer et under i verden" Gerd Grønvold Saue, Salmeboka 97, salme nr 93)

Gjennom dåp i våre kirker, blir en både et Guds barn og medlem i Den norske kirke.
Dersom du ønsker å døpe barnet ditt, kan du sende en forespørsel om dåp via våre hjemmesider. Skulle du ha behov for å snakke med oss direkte, kan Hitra kirkekontor kontaktes enten på telefon 72 44 17 25 eller på e-post. Vil du besøke oss, er Kirkekontoret å finne i 2. etasje på Rådhuset i Fillan. Velkommen innom!

Det er også mulig å ha barnedåp på Hitra selv om ikke foreldrene er bosatt her. Dåpen må da meldes til den menigheten du er bosatt i. Meld inn dåpen digitalt vi våre hjemmesider under "forespørsel dåp".

Når du skal melde dåp, er det lurt å ha følgende opplysninger klare:

  • Hvor dåpen skal finne sted, samt ønske om dato (listen for mulige datoer i din kirke ligger inne når du sender forespørsel om dåp digitalt) 
  • Navn, fødselsdato og personnummer til den som skal døpes
  • Navn, adresse og telefonnummer til dåpsbamets foreldre
  • Navn på faddere (kan meldes inn i ettertid)
  • Har du ikke bostedsadresse Hitra, så må din lokale menighet der du bor kontaktes for dåpssamtale
  • Husk å sende inn fødselsattest snarest til din menighet

Det er vanlig at presten tar kontakt for en samtale om dåpen en uke eller to før dåpen flnner sted.

Faddere
Fadderne er vitner om at barnet er døpt. Fadderens oppgave videre er å be for barnet og å hjelpe til med å gi barnet opplæring i den kristne tro. Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to faddere, og de må ha fylt 15 år. Det er ingen øvre grense for hvor mange faddere barnet kan ha. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Det er presten som ser til at valget av faddere svarer til disse forutsetningene.

Det er viktig at fadderne er til stede under selve dåpen, men hvis noen av tvingende grunner blir forhinderet kan hun eller han likevel registreres som fadder. Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen. Ettersom fadderansvaret er så nært knyttet til dåpen er det vanligvis ikke mulig å legge til faddere i ettertid. Det samme gjelder å stryke faddere som har vært til stede ved dåpshandlingen.

Vanligvis er det maksimalt 4 dåpsbarn per gudstjeneste i kirkene på Hitra.

Du kan også lese mer om dåp på www.kirken.no.