Konfirmasjon på Hitra

Konfirmant på Hitra!

Bli med på en spennende reise fram til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og bli litt kjent med kirken og kristen tro. Sammen med andre får du mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål . Vi snakker om livet - på godt og ondt. Samtidig får du mange nye opplevelser.

Konfirmasjonen er en forbønns- og velsignelseshandling. I tidligere tider var selve konfirmasjonshandlingen en offentlig bekreftelse på at konfirmanten ville leve som kristen. Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side. Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte". I Den norske kirke understrekes at det er Gud som bekrefter sine løfter. Ved å delta i konfirmasjonstiden kan den unge erfare, reflektere rundt og bli styrket i troen og sin tilhørighet til kirken. I den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten blir det bedt for konfirmanten, og kirken bekrefter at den unge er døpt til liv i Kristus. Konfirmasjonstidens basis er dåpen på samme måte som for trosopplæringen for øvrig. Også unge som ikke er døpt er velkommen til å delta i konfirmasjonstiden. Hvert år blir omtrent 100 ungdommer døpt i løpet av konfirmanttiden.


Dåp i konfirmasjonstiden

Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Slik understrekes dåpens grunnleggende betydning for tro og tilhørighet til Kristus og kirken. Konfirmasjonstiden er åpen for både døpte og udøpte ungdommer. For unge som ikke er døpt, ønsker kirken i konfirmasjonstiden å veilede den unge i en prosess til et selvstendig valg i forhold til tro og dåp.


Mer enn undervisning

Konfirmasjonstiden innebærer fortsatt utfordring og anledning for den enkelte konfirmant til å bekjenne troen. Hovedelementet er Guds bekreftelse av den enkelte konfirmant i troen og i livet. Konfirmasjonstiden en læretid med en rekke muligheter for involverende arbeidsmåter som samtalegrupper, leiropphold, solidaritetsarbeid, oppgaver i menigheten og mer tradisjonell undervisning.

Konfirmasjonstiden går over ca 6. måneder (fra september til april). På Hitra er det presten som leder kirkens konfirmasjonsundervisning.


Individuell tilrettelegging

Alle har rett til en god konfirmasjonstid. Hvis du har behov for tilrettelegging, tar du og familien din kontakt med Hitra kirkekontor.

Ønsker du å lese mer om konfirmasjon, så se også på www.konfirmant.no eller www.kirken.no/konfirmasjon

Konfirmasjonstider Hitra 2019

 

Dato  Kirke  Klokkeslett 
27. april  Sandstad kirke  
28. april  Hitra kirke  
4. mai  Nordbotn kirke  
4. mai  Kvenvær kirke  
5. mai  Fillan kirke  

 

Påmelding til
konfirmasjon

Klikk her...

 Kontrakt
Her kan du hente ut kontrakt for konfirmasjonstiden. Trykk her og skriv ut! Fylles ut og leveres på første undervisningstime!

Konfirmasjonsdatoer
2018 og 2019

Kirke

 

Dato og år

Dato og år

Sandstad kirke

 

29.04.2018

27.04.2019

Hitra kirke

 

28.04.2018

28.04.2019

Kvenvær kirke

 

05.05.2018

04.05.2019

Nordbotn kirke

 

06.05.2018

04.05.2019

Fillan kirke

 

05.05.2018

05.05.2019