Sommeråpne kirker

Sommeråpne kirker

Nettsiden kirkesøk.no gir oversikt over kirker som er åpne når du er på ferietur rundt om i Norge, eller om du er ute på pilegrimsvandring.

Kirkebygg kan også besøkes utenom den ordinære gudstjenestetiden. Man kan oppsøke kirkene for å studere vakker utsmykning og kirkekunst, tenne et lys, meditere, be en bønn eller bare sette seg ned for å oppleve rommet eller stillheten.

En del kirker har egne skilt langs veien for å vise at de er åpne for veifarende turister i en periode om sommeren. I tillegg til disse veikirkene finnes det også kirker som er åpne på dagtid, ettermiddag og i enkelte tilfeller også sen kveld og natt. I denne oversikten kan du se hvilke kirker som har dette tilbudet, og finne åpningstidene for hver enkelt kirke. Flere steder er også det faste tilbud om omvisning, servering og programposter som orgelmusikk og kveldsbønn. Finn sommeråpne kirker her.


Del denne artikkel på e-post