Stod paa Hakkebu før 1598

Stod paa Hakkebu før 1598

Følgende står på minneplate i Forsnes kapell: "Kvenvær kirke i Kvenvær sogn, Hitra prestegjeld stod paa Hakkebu før 1598."

Kvenvær kirke i Kvenvær sogn, Hitra prestegjeld stod paa Hakkebu før 1598. Brann 1754. Bygget opp - vigslet ved prost Borch 1763. Nedlagt som sognekirke 1909. Kgl. res. 19.6.1914. Tillat oppføre Forsnes kapel av kirken. Kirken undersøkt 1919 av prof. Nordhagen som mente at den maatte bevares. Altertavlen ældre enn kirke. Arkitekt Claus Hjelte tegnet kapellet saa antikvariske og arkitektoniske verdier blev bevart. Kapellet ferdig og vigslet av prost Hestmann 17.10.1935. Sogneprest: O. Bugge. Ordfører: Johannes Forsnes. Byggekomite: Jens Grimstad, Johan Forsnes, Aslak Mittet, 200 aars minnefest: 14.7.1963.

Herre: Du har vært os en bolig fra slekt til slekt.


Del denne artikkel på e-post