«Kirke 2017» under Olavsfestdagene i Trondheim, 31. juli-4. august

«Kirke 2017» under Olavsfestdagene i Trondheim, 31. juli-4. august

«Kirke 2017» arrangeres 31. juli-4. august i sentrum av Olavsfestdagene. Her inviteres alle til daglige seminar og bibeltimer, og et møte mellom ny og gammel biskop i Nidaros.

Arrangementet bekrefter Olavsfestdagenes kirkelige opphav. «Kirke 2017» presenterer og diskuterer aktuelle kirkelige tema, og inviterer til bred dialog..

Langveisfarende gjester

Preses i bispemøtet Helga Haugland Byfuglien og Kirkerådsdirektør Jens Petter Johnsen er begge klare for samlingene i Trondheim. I tillegg kommer en rekke kjente gjester, paneldeltakere og bibeltimeholdere.

Størst interesse knytter det seg likevel til de mest langveisfarende gjestene: Leder i Kirkenes Verdensråd, dr. Agnes Aboum fra Kenya reflekterer over den verdensvide kirke. Fader dr. Alexi Chehadeh fra Syria, som leder en ortodoks hjelpeorganisasjon, deltar i en samtale om kirkens fredsrolle.

- Dette er markante kirkeledere fra steder og kirkesamfunn langt unna vår virkelighet. I en tid hvor Den norske kirke er i ferd med å reetablere seg selv, er det uhyre viktig å se lengre enn til nabomenigheten. Aboum og Chehadeh vil gi oss nyttige perspektiv, sier prosjektleder for «Kirke 2017», Håkon Olaussen.

De siste års biskop Tor Singsaas har arrangert en samtale i Nidarosdomen under Olavsfestdagene, i år blir den med hans etterfølger.Bispeembetet har både historie og fremtid, og disse møtes når embetet går videre. Hvilken kirke og hvilket samfunn skal den nye biskopen orientere seg i?

Ove Gundersen fra NRK leder samtalen i domen. Les mer her.

 


Del denne artikkel på e-post