Månedens salme - august

Månedens salme - august

Månedens salme for august bygger på en kjent irsk folkemelodi og poetisk tekst hentet fra esseisk visdom i «Dødehavsrullene».

«Som toner i en evig sang» er antagelig den første «Qumran-sangen» i en offisiell kirkelig salmebok:

Prost emeritus Tore Kopperud, som ledet salmebokutvalget frem til salmebokforslaget 2008 (Salmebok 2008, Eide forlag), fikk den idé at noe av tekstene i "Dødehavsrullene" fra Qumran burde lyde i vår salmesang. Noen av våre salmediktere ble utfordret til å prøve å gi et utvalg av tekstene en sangbar form. Sven Aasmundtveit var blant dem, og han valgte teksten som hadde gitt Torleif Elgvins bok sin tittel: «Mine lepper spiller fløyte». Aasmundtveit bruker dette sitatet som avslutning på hvert vers: «Mine lepper spiller fløyte, Gud, etter dine noteblad». Han valgte en kjent irsk folkemelodi til sin sangtekst. En svært melodisk melodi som gir en fornemmelse av fløytens vare spill og lyse toner.

Qumran: I 1947 gjorde en gjetergutt det første funnet av noen bokruller i en fjellhule i Khirbet Qumran, et sted som ligger omkring 10 km fra Dødehavets nordvestlige bredd i Israel. På stedet finnes det ruiner fra fortiden. Funnet av «Dødehavsrullene» var en epokegjørende historisk hendelse, og det skulle vise seg at de kaster nytt lys over bibelhistorien og Jesu samtid.

https://www.youtube.com/watch?v=l-ue5Boggf4

«Men du, min Gud, min rettferd er, / du er min faste grunn. Du er min fred, mitt kildevell / som livet strømmer fra. / Mine lepper spiller fløyte, Gud, etter dine noteblad.»


Del denne artikkel på e-post