Konfirmant 2018

Konfirmant 2018

Konfirmantforberedelsene starter med informasjonsmøte tirsdag 22. august kl 18.00-19.00 i Meierisalen, Kystmuseet.

Menighetene på Hitra har gleden av å invitere alle som starter i 9. klasse med foresatte til informasjonsmøte i

Meierisalen på Kystmuseet tirsdag 22. august kl. 18:00-19:00.

Dato for konfirmasjoner i 2018 er fastsatt, og er som følgende:

  • Hitra kirke:                 Lørdag 28. april
  • Sandstad kirke:         Søndag 29. april        
  • Kvenvær kirke:          Lørdag 5. mai
  • Fillan kirke:                Lørdag 5. mai
  • Nordbotn kirke:         Søndag 6. mai

N.B.: Vi forbeholder oss muligheten til å sette opp flere gudstjenester på konfirmasjonsdagen. Dette fordi noen av kirkene har svært begrenset kapasitet grunnet brannvernforskrifter. Derfor er ikke klokkeslettene endelig bekreftet enda.

Du må ikke være medlem av Den norske kirke for å delta i konfirmasjonsforberedelsene, men for å kunne bli konfirmert må du være døpt. Dersom du ikke er døpt og ønsker å bli konfirmert, vil vi legge til rette for dåp i løpet av konfirmanttiden. Hvis du er døpt et annet sted enn på Hitra eller i et annet kirkesamfunn enn Den norske kirke, ta med dåpsattest til første undervisningstime.                                                                        

I konfirmanttiden legger vi opp til undervisning og mange spennende aktiviteter som konfirmantleirer på Skårøya og Bakksætra, lysmesse, ungmesse, fasteaksjon med Kirkens Nødhjelp og mye mer.

Dersom du enda ikke har bestemt deg for å konfirmeres i kirken, er du likevel velkommen til samlingen i Meierisalen for nærmere informasjon om kirkens konfirmasjon.

Mange av dere har allerede meldt dere opp til konfirmasjon via våre hjemmesider www.hitra.kirken.no. All Innskrivingen skjer via hjemmesiden til Hitra Kirkelige Fellesråd www.hitra.kirken.no. Lik også våre Facebooksider: Hitra kirkelige fellesråd.

Vi håper at du melder deg på før informasjonsmøte. Det er viktig at du tar deg god tid med innskrivingen, fordi eventuelle skrivefeil i innskrivingslisten rettes ikke automatisk. Innskrivingen er ikke bindende.  Hvis du har flere spørsmål kan du også ta kontakt med staben på kirkekontoret på tlf.: 72 44 17 25. Har du ikke selv mulighet til å melde på via internett, så ta kontakt med oss! Vi ordner det for dere! Det er viktig at alle blir registrert i dette systemet, da det letter informasjonsarbeidet for oss betraktelig. Både konfirmanter og foresatte vil da underveis i konfirmasjonstiden få påminnelser og beskjeder via SMS og e-post.


Del denne artikkel på e-post