Biskop Finnset vigslet i Nidaros

Biskop Finnset vigslet i Nidaros

Med H.M Kong Harald på plass, og omsluttet av en fullsatt Nidaros domkirke, ble Herborg Oline Finnset vigslet til biskop, 10. september. Fra prekestolen kom biskop Herborg med en erklæring for liv og bispegjerning: - Guds nåde skal bære alt!

- Dette er et trøstefullt perspektiv for en nyvigslet biskop som kan kjenne seg liten. Overfor oppgaven, overfor den historiske tradisjonen som jeg nå har trådt inn i og i den lange rekka av forgjengere. Vi har hørt store, tunge og viktige ord som rommer ansvar, oppgaver, kall og forpliktelse. Går det an å våge det? Det er bare mulig når det understrekes så sterkt i vigslinga at det er Guds nåde som skal bære alt, sa den nyvigslede biskop Herborg fra prekestolen - og fortsatte:

- Å rekke ut nåden, dele den ut rundhåndet til alle som strekker hånda fram, det er kirkens oppgave. For ingenting har vi fått det og for ingenting skal vi gi det. Nåden setter oss fri til å leve for Gud og til å leve for hverandre.

Les prekenen fra biskop Herborg her:

https://kirken.no/globalassets/bispedommer/nidaros/dokumentmappe/biskop-herborg/preken-biskop-herborg-vigsel-10.09.pdf


Del denne artikkel på e-post