Kari Veiteberg - Ny biskop i Oslo

Kari Veiteberg - Ny biskop i Oslo

På Kirkerådets møte i Oslo 13. september ble bymisjonsprest Kari Veiteberg tilsatt som ny biskop i Oslo bispedømme. Hun overtar etter Ole Chr. Kvarme som hadde sin avskjedsgudstjeneste i Oslo domkirke søndag 3. september.

Kari Veiteberg (56) er bymisjonsprest ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken. Hun er utdannet ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og ble ordinert til prest i 1992 i Nidarosdomen. I 2006 tok Veiteberg teologisk doktorgrad. Hun har arbeidet som kapellan i Nidaros, faglærer og stipendiat ved Universitetet i Oslo, vikarierende sokneprest i Sør-Hålogaland og studierektor ved Liturgisk senter i Trondheim. Med valget av Kari Veiteberg som biskop i Oslo, er det for første gang like mange kvinner som menn blant biskopene.

- Eg vil vere med på å synleggjere kyrkja, sier Kari Veiteberg. - Vi er i hovudstaden med sentrale styresmakter, presse og mediehus like om hjørnet. I dette bispedømmet har eg som biskop lyst til å vere med på å tolke og konkretisere kyrkjas oppdrag på ein måte som folk vil forstå.

- Mange i bispedømmet og i verda elles meiner og tenkjer ulikt. Vi skal øve oss på å vere trygge saman, snakke godt om og til kvarandre og å feire gudstenester saman. For å ivareta eit teologisk mangfald vil eg vere opptatt av møter andlet til andlet der ein snakkar saman. Eg vil oppmode til samtalar i bispedømmet om bibeltolking og tru. Kva betyr det å tru på Jesus i dag?


Del denne artikkel på e-post