Ungdomstinget i Nidaros 2018

Ungdomstinget i Nidaros 2018

Ungdomstinget i Nidaros 2018

Datoen for Ungdomstinget i Nidaros 2018 (UT18): 16.-18. mars.

Ungdomstinget samler to ungdommer fra hver menighet i hele bispedømmet, til fellesskap, inspirasjon og saksbehandling. Delegatene på Ungdomstinget velger bl.a. medlemmer til Ungdomsrådet i Nidaros. Ungdomsrådet er et rådgivende organ for Nidaros biskop og Nidaros bispedømmeråd. Tre av medlemmene i Ungdomsrådet representerer bispedømmet på Ungdommens kirkemøte. Her samles delegater fra alle bispedømmene i landet.

Les mer om Ungdomsrådet i Nidaros her


Del denne artikkel på e-post