24.05.2017: Ef 1,15-23

15 Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. ...


Kilde: www.bibel.no