Færre kan delta i begravelser


20-30 personer kan nå delta i begravelser på Hitra.

 

Kommuneoverlegen har meddelt kirkekontoret at han slutter seg til samme linje som man benytter i menighetene i Orkland - med 20-30 personer til stede i en begravelse.

Tilbake