Månedens salme - I dager og år skal vi vente


Månedens salme har tittelen "I dager og år skal vi vente". Salmen er skrevet av Svein Ellingsen allerede i 1957, som en av sine tidligste salmer. Den ble ikke publisert før i 1978 der den fikk sin endelige versjon (i diktsamlingen «Det skjulte nærvær», Aschehoug forlag). Salmen kom med i Norsk salmebok 1985, og nå i N13.

 

 

 

Bakteppet for salmeteksten i "I dager og år skal vi vente" er som følger: - Og plutselig opplevde de at både Moses og Elias var der sammen med dem, og de hørte røsten fra himmelen som forkynte at Jesus er «min Sønn den elskede, i ham har jeg min glede.» «Det er godt at vi er her», sa Peter. Men Jesus tok dem med ned fra fjellet igjen. De skulle tilbake til hverdagen. (Lytt til salmen her.)

norsksalmebok.no forklarer salmeteksten slik: "Denne forunderlige teksten som vi finner både hos Matteus (kap 17), Markus (kap 9) og Lukas (kap 9), er den sentrale evangeliefortellingen på Kristi forklarelsesdag, som i år feires søndag 4. februar. Det var denne fortellingen som inspirerte Svein Ellingsen til å skrive salmen «I dager og år skal vi vente». Dette er særlig tydelig i det tredje verset: Snart kommer forklarelsens time! Å hellige stund!/ Din herlighet Kristus, forvandler den fattigste grunn»."

Det er flott å være på forklarelsens høyder, men det alminnelige er, slik Paulus beskriver det, at «vi vandrer i tro, uten å se» (2 Kor 5,7). «Nå ser vi i et speil i en gåte», men vi lever med drømmen og troen på at en gang «skal vi se ansikt til ansikt» (1 Kor 13,12).

Fra opplevelse av Guds nærvær og tydelige budskap til den kristnes liv i verden – et liv i stadig kamp mellom tvil, anfektelse og tro, og hvor «meget er skjult for vårt øye» (v.2). Fra åndelige, trosstyrkende øyeblikk som kan oppleves i gudstjenestens fellesskap, til den vei Gud «vil vi skal vandre i kjempende tro» (v.5).

Flere har skrevet melodi til Ellingsens salme, blant andre Jan Elgarøy og Knut Nystedt, men Ellingsen har sagt at han skrev teksten med Lindbergs melodi i tankene, og «at det skal mye til å utkonkurrere den» (kilde: Nytt norsk salmeleksikon, bind II, side 179).

 

Tilbake