Dolm kirke - pilegrimskirke


I den nye brosjyren for Kystpilegrimsleia kan du lese følgende:

"Kystpilegrimsleia starter i Egersund og følger kysten av Norge til Trondheim og Nidaros. Hellige steder og kulturminner ligger som perler på ei snor langs leia og forteller en viktig historie om kystkultur, levekår og kristninga av landet vårt. Vi møter helgener og legender, kristningskongene Håkon den gode, Olav Tryggvason og Olav Haraldsson, tingsteder, gamle steinkors, kirker m.m. Vi får ta del i historia som har vært med å forme oss og folket vårt de siste tusen år."

Dolm kirke og området på Dolm er ett av 26 nøkkelsted langs Kystpilegrimsleia: Hitra med Dolm kirke og Hopsjø handelssted. Ett av fem nøkkelsted i Trøndelag.

Kirkeporten til Dolm kirke har nøkkelstedskilt hengt på. Kystmuseet har laget flere turmuligheter i området. Å besøke Dolm er en fin avkobling uansett årstid. Kaia, Dolmsundet mot Hopsjø, tur til Åkervika eller tur til varden, minnesmerket med kopier av statuer fra Danmark av hitterfolk.

 

Med vennlig hilsen

Hitra kommune, Kystmuseet og Hitra kirkekontor

 

Kystpilgrimsleia - en del av pilegrimsleden - St. Olavsvegene til Trondheim

Tilbake