Diakoni


Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Diakoni har egen hjemmeside. Se på diakoni.no eller på Den norske kirke sine sider.

Andakter