Kontaktinformasjon


Hitra kirkelige fellesråd

Adresse: Rådhusveien 1, 7240 HITRA - se kart
Telefon:
72 44 17 25
Epost:
kirkekontoret@hitra.kommune.no

Sekretær Marit Lervik arbeider tirsdager og onsdager.

Diakonimedarbeider

Heidi Kristine Fugelsøy

72441728

413 35 881

Send e-post

Kantor

Silvio Krauss

72441727

48039858

Send e-post

Kirketjener

Bjørg Bjørgvik

72444649

91374371

Send e-post

Kirketjener (permisjon)

Roger Dragsten

Kirkeverge

Hege Terese Myhren

72441725

90410584

Send e-post

Menighetspedagog

Grete Hammer

72441727

94101231

Send e-post

Prost

Dagfinn Thomassen

72479750

91512075

Send e-post

Prostiprest Hitra og Frøya

Bertel Aasen

456 19 825

Send e-post

Sekretær

Marit Lervik

72441726

Send e-post

Sokneprest

Birgith Margrethe Borch Lenes Østnes

72441724

413 46 211

Send e-post